Downloads

Bil Borang Tempahan  
1. Borang Tempahan Ruang Gabungan Alumni     
  Borang Moderator Sistem Alumni  
1. Borang Permohonan/Pembatalan Moderator  
2. Borang Perakuan Akta Rahsia Rasmi 1972  
  Panduan MyAlumni UiTM dan Kad Maya MyAlumni  
1. Panduan Pendaftaran MyAlumni UiTM  
2. Panduan Pendaftaran Kad Maya MyAlumni   
3. Panduan Pengemaskinian Profil dan Password  
  Moderator Sistem eAlumni dan MyAlumni  
1. Senarai Moderator (kemaskini 27 April 2022)  
  Borang Perakuan Pendaftaran MyAlumni UiTM