• Pelancaran JomPay
  Tile Aktiviti
 • Perjumpaan TNC bersama PAU UiTM
  Tile Aktiviti
 • Ikon Alumni UiTM 2016
  Tile Aktiviti
 • Tile Aktiviti
 • Tile Aktiviti
 • Tile Aktiviti
 • Tile Aktiviti
 • Tile Aktiviti
 • Tile Aktiviti

Amanat TNC

over

Selamat datang ke laman web rasmi Pusat Perhubungan Alumni, Pejabat Jaringan Industri, Masyarakat dan Alumni. Diharapkan ianya dapat memberi satu lagi medium komunikasi antara pusat dan warga alumni secara berterusan. Adalah menjadi hasrat dan harapan Pusat Perhubungan Alumni dapat berperanan sebagai perantara yang berkesan antara para alumni dengan pihak Universiti.