Alumni Societies

 

FAKULTI / CAWANGAN NAMA PERSATUAN NAMA PRESIDEN
Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Persatuan Alumni Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM Se-Malaysia (ASPAA) Dr. Suhaimi Haji Abd Samad
Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Persatuan Pentadbir Korporat Malaysia Encik Shahrul Azli bin Md Razali
Fakulti Perakaunan Persatuan Perakaunan Universiti Teknologi MARA Malaysia (UiTM Accounting Association Malaysia) Tuan Syed Azharuddin Al Habshi
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Persatuan Alumni Fakulti Kejuruteraan Mekanikal UITM / Mechanical Engineering Faculty Alumni Society (MEFAS) Ts. Dr. Azli Abd Razak
Fakulti Pengurusan Maklumat Persatuan Alumni Fakulti Pengurusan Maklumat (UiTM) Malaysia (Alumni FPM) Dr. Ezza Rafaedziawati Kamal Rafedzi
Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media (Masscom) Alumni Masscomm Encik Basree Rakijan
Fakulti Kejuruteraan Elektrik Persatuan Alumni Fakulti Kejuruteraan Elektrik UiTM Malaysia YBhg. Dato Ir. Mohd Nor Ismail
Fakulti Undang-undang Persatuan Alumni Undang-Undang Universiti Teknologi MARA (UiTM) (Baru) YBhg Tan Sri Panglima Richard Malanjum
Fakulti Sains Kesihatan Persatuan Alumni Universiti Teknologi MARA Cabang Fakulti Sains Kesihatan Encik Mohamad Ghazali Masuri
Fakulti Sains Komputer & Matematik Persatuan Alumni Fakulti Sains Komputer dan Matematik Universiti Teknologi MARA Encik Abdul Gani Abdul Rahim
Fakulti Sains Gunaan Persatuan Alumni FSG UiTM Shah Alam Selangor Dr. Khairil Anuar Jantan
Fakulti Perladangan dan Agroteknologi Persatuan Alumni Perladangan UiTM Malaysia (PAPU) / UiTM Planters Alumni Association of Malaysia Haji Mohamad Fadzil Hitam
Fakulti Pengurusan Perniagaan Persatuan Alumni Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM YBhg. Dato Zulkifli Ishak
Fakulti Pergigian Persatuan Alumni Pergigian Universiti Teknologi MARA Dr. Fauzan Sabri
Fakulti Senilukis dan Senireka (FSSR) Persatuan Fotografi ITM/UiTM (FOKUS) Prof Dr Haji Mustaffa Halabi Haji Azahari
Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan Persatuan Alumni Kulinari UiTM (PACU) Prof Dr. Mohd Salehuddin Mohd Zahari (Dekan)
Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur (FSPU) Pertubuhan Alumni Alam Bina Ar Haji Mustapha bin Mohd Salleh
Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi (FSR) Persatuan Alumni Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UiTM Encik Iskandar Shah b Abd Rahman
Universiti Teknologi MARA Perak Persatuan Alumni Universiti Teknologi MARA (UiTM) Perak Encik Muhammad Anas Othman
Universiti Teknologi MARA Cawangan Kelantan Persatuan Alumni UiTM Kelantan (PAUK) Encik Nik Khairur b Mohd Ghazali
Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Persatuan Alumni Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor, Segamat, Johor Encik Roslan Hussein
Universiti Teknologi MARA Cawangan Kedah Persatuan Alumni UiTM Kedah Encik Noor Akmal Kamarolzaman
Universiti Teknologi MARA Cawangan Sabah Persatuan Alumni Universiti Teknologi MARA Sabah YB Azhar Datuk Haji Matussin
Universiti Teknologi MARA Perlis Persatuan Alumni Universiti Teknologi MARA Perlis Encik Ahmad Shamsul Bahari
Universiti Teknologi MARA Cawangan Pulau Pinang Persatuan Alumni UiTM Pulau Pinang Ir Wan Nor Rashidi Wan Tajuddin
Universiti Teknologi MARA Cawangan Pahang Persatuan Alumni UiTM Pahang Encik Abdul Halem bin Haji Mat Som
Universti Teknologi MARA Cawangan Melaka Persatuan Alumni UiTM Cawangan Melaka YBhg. Dato’ Rosthman bin Ibrahim
Universiti Teknologi MARA Cawangan Sarawak MITSA (MARA Institute Technology Sarawak Alumni) YB Datuk Haji Abdul Wahab bin Aziz
  Persatuan Alumni Universiti Teknologi MARA, Malaysia (2008) YBhg. Dato Mohd Zaini bin Hassan
  Persatuan Alumni Komander Kesatria UiTM (XCOM) YBhg. Dato Faizal Daud
  Persatuan Alumni Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Teknologi MARA, Malaysia (PIMPIN) Encik Saiful Azhar Shaharun
  Kelab Alumni Kor SISPA UiTM Shah Alam Encik Najhan Pata Bin Sairi
  Alumni Silat Cekak UiTM Encik Mohd Tarmizi b Abdul Raman

 


Print