Peranan Pusat Perhubungan Alumni

Matlamat Pusat Jaringan Alumni

Menjalin hubungan strategik yang berterusan antara UiTM dan alumni.

Peranan Pusat Jaringan Alumni

  1. Membina dan mengemaskini databes alumni universiti dengan kerjasama fakulti dan kampus.
  2. Menjadi perantara antara universiti dan alumni bagi merangsang hubungan strategik yang berterusan.
  3. Memaksimumkan modal sosial alumni dalam aktiviti akademik, pelajar dan khidmat masyarakat.
  4. Menggalakkan penjanaan pendapatan universiti melalui aktiviti keusahawanan bersama alumni.
  5. Merekod dan mengemaskini maklumat aktiviti 2-4 bagi tujuan pelaporan.