• 1 Pejabat Jaringan Industri, Masyarakat dan Alumni (ICAN)

  Pejabat Jaringan Industri, Masyarakat & Alumni (ICAN) adalah salah satu jabatan penting dalam UiTM. ICAN telah ditubuhkan pada tahun 2007 dan terdapat empat (4) jabatan dibawah ICAN terdiri daripada Bahagian Akademia-Industri & Masyarakat (AIC), Bahagian Employabiliti Graduan (GEm), Pusat Perhubungan Alumni (PPA) dan Malaysian Academy of SME & Entrepreneurship Development (MASMED).
 • 2 Fungsi ICAN

  Pejabat Jaringan Industri, Masyarakat & Alumni (ICAN) ditubuhkan khusus untuk meningkatkan dan memperkukuhkan kolaborasi jaringan Industri, masyarakat dan alumni. Meningkatkan kualiti pengajaran, pembelajaran dan kurikulum mengikut kehendak pasaran. Meningkatkan daya saing dan kebolehpasaran graduan. Membantu menjana pendapatan untuk kepentingan universiti. Melahirkan usahawan dikalangan pelajar dan mewujudkan entrepreneurial universiti dan melibatkan alumni sebagai rakan dan pendokong kepada aspirasi universiti.
 • 3 Pusat Perhubungan Alumni

  Alumni merupakan penyokong kuat sesebuah universiti yang amat bernilai. Mereka sentiasa mengambil berat akan perihal universiti, dan sering menyertai sebarang program yang dianjurkan bagi mengekal dan mengeratkan lagi hubungan dengan universiti.
 • 4 Alumni

  Setiap alumni adalah duta yang meneruskan kegemilangan universiti walau telah lama meninggalkan alam pengajian. Badan yang bertanggungjawab mengemaskini maklumat para alumni dan menghubungkan mereka dengan universiti ialah Pusat Perhubungan Alumni, sebuah unit bawah pentadbiran Pejabat Jaringan Industri, Masyarakat & Alumni (ICAN).
 • 5
WELCOME TO UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UITM) EALUMNI.
SELAMAT TAHUN BARU 2016 KEPADA SEMUA ALUMNI UITM. KEMASKINI EMEL ANDA UNTUK MEMUDAHKAN PENGHANTARAN MAKLUMAT TERKINI.
Announcement-143
Reminder
 • SEBARANG PERTANYAAN SILA HUBUNGI: KETUA JARINGAN ALUMNI 03-55211453 (P)
 • ALUMNI DIMINTA MENGEMASKINI MAKLUMAT DI DALAM SISTEM E-ALUMNI. KERJASAMA ANDA AMAT DIHARGAI. TERIMA KASIH.
  USER TYPE : ALUMNI MODERATOR
Please enter your New IC Number | Old IC Number | Matrix Card Number

New IC Number - 908233085990
Old IC Number - 783454
Matrix Card Number - 2002383823
LOGIN :
  PASSWORD :
 
Forget Your Password? Click here to recover your password