• Tidak MemuaskanMemuaskanAmat BaikCemerlang
  Layanan yang saya terima semasa berurusan, pada keseluruhannya adalah: (Sila tandakan mengikut penilaian anda)
 • Tidak MemuaskanMemuaskanBaikSangat BaikCemerlang
  Suasana tempat berurusan adalah selesa, menarik dan selamat.
  Maklumat perkhidmatan menepati kehendak pelanggan
  Staf bersedia memberi layanan dan sentiasa mesra
  Staf memberi maklumat yang jelas dan tepat
  Peralatan yang disediakan untuk staf adalah bersesuaian
 • Jika ada sebarang aduan atau penghargaan anda mengenai sistem penyampaian perkhidmatan kami, sila nyatakan di ruangan ini.

Flag Counter